MUDr. Naděžda Vojáčková

Dermatolog

 

Vzdělání

MUDr. Naděžda Vojáčková absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1993. V roce 1997 a 2001 složila 1. a 2. atestaci v oboru dermatovenerologie, v tomto oboru má licenci vedoucího lékaře ČLK.

 

Specializace

Specializací MUDr. Naděždy Vojáčkové jsou pigmentové névy a kožní nádory, jejich diagnostika, včetně vyšetření dermatoskopem, léčba a následně dispenzarizace. Věnuje se také problematice otoků lymfatického původu, absolvovala specializační lymfologický kurz se zaměřením na komplexní léčbu lymfedému. Má zkušenosti s lokální i celkovou léčbou psoriázy, včetně léčby biologické. Má zkušenosti s diagnostikou a léčbou i ostatních kožních chorob, kožních a venerologických infekcí. Provádí chirurgické zákroky a pracuje s lasery v rámci korektivní dermatologie.

 

Praxe

Od roku 1994 pracovala na Dermatovenerologické klinice 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, kde působila jako sekundární lékařka, vedoucí lékařka lůžkového oddělení a posledních 6 let zastávala funkci primářky. Nyní působí jako dermatolog v Dermatologické centrum Anděl a v Laserovém centru Anděl a na Nuselské poliklinice.

 

Školící a publikační činnost

Aktivně se účastní seminářů i kongresů u nás i v zahraničí a publikuje v odborné literatuře. Působí jako externí učitel 2. lékařské fakulty UK, podílí se na výuce mediků a přednáší i v rámci postgraduálního vzdělávání.

 

Členství

Je členkou odborných společností ČLS JEP:

  • dermatologické
  • české akademie dermatovenerologie
  • flebologické
  • lymfologické společnosti, je předsedkyní revizní komise výboru lymfologické společnosti

Je členkou mezinárodních společností:

  • EADV
  • AAD